Co je endokanabinoidní systém

kfl blog endokanabidiodny system
199 zobrazení5.3. 2024 Zuzka

Funkce a vlivy různých biologických systémů v našem těle dnes již zajímají stále více lidí. Jedním z nejnovějších objevů v oblasti fyziologie je endokanabinoidní systém, regulátor, který hraje důležitou roli při udržování rovnováhy našeho těla. Pokud jste se s tímto pojmem ještě nesetkali, v tomto článku se blíže podíváme na endokanabinoidní systém, jeho fungování a vliv některých zajímavých látek, jako jsou CBD a THC, endokanabinoidy a podobně.

Endokanabinoidní systém

Endokanabinoidní systém, známý také jako ECS (endokanabinoidní systém), není jen jednoduchý systém, ale spíše složité seskupení receptorů, endokanabinoidů a enzymů. Nachází se v celém těle, od centrálního nervového systému až po periferní tkáně. Jeho hlavní úlohou je udržovat rovnováhu a umožňovat správné fungování všech orgánů a systémů.

Endokanabinoidní systém v našem těle hraje velmi důležitou roli v různých fyziologických procesech, jako je regulace nálady, spánku, naší chuti k jídlu, paměti a také imunity. Kromě toho má tento systém také významný vliv na ochranu mozku a nervových buněk před stresem a poškozením.

Něco z historie endokanabinoidního systému

Endokanabinoidní systém (ECS) byl objeven ve druhé polovině 20. století díky práci výzkumníka Raphaela Mechoulama a jeho týmu. Celý proces objevu začal v 60. letech 20. století.
Prvním krokem k objevu endokanabinoidního systému byla izolace prvního endokanabinoidu – anandamidu. Mechoulam a jeho kolegové izolovali tuto sloučeninu z mozkové tkáně potkana. Tento objev byl učiněn již v roce 1964. O dvacet osm let později, v roce 1992, byla identifikována další důležitá složka endokanabinoidního systému, endokanabinoid 2-AG, tzv. 2-arachidonoylglycerol.

Před objevem endokanabinoidního systému bylo známo, že přírodní látka z konopí, cannabis, obsahuje psychoaktivní látku, kterou můžeme znát pod obecným názvem THC. Již tehdy bylo známo, že THC ovlivňuje centrální nervový systém a vyvolává psychoaktivní účinky. Právě ve snaze pochopit, jak THC v těle působí, prováděl Mechoulam svůj výzkum.

Počáteční výzkumy THC vedly k izolaci anandamidu a později 2-AG, což jsou látky endogenně produkované v těle a působící na stejné receptory jako THC. Právě to otevřelo cestu k objevu endokanabinoidního systému, složitého systému.

Endokanabinoidy

Endokanabinoidy jsou skupinou endogenních sloučenin, které tvoří klíčovou součást endokanabinoidního systému (ECS) v lidském těle. Tento komplexní biologický systém má významný vliv na regulaci různých fyziologických procesů a udržování homeostázy v těle. Endokanabinoidy jsou v těle syntetizovány přirozeně a fungují jako signální molekuly, které se vážou na specifické receptory, zejména na receptory CB1 a CB2.

Jak funguje endokanabinoidní systém

Jak jsme se již zmínili, endokanabinoidní systém potřebuje ke svému fungování tři základní složky, o kterých jsme se již také letmo zmínili. Mezi tyto složky patří – endokanabinoidy, endokanabinoidní receptory a enzymy.

Mezi nejznámější endokanabinoidy v našem těle patří anandamid a 2-arachidonoylglycerol (2-AG). Tyto látky jsou v těle syntetizovány v reakci na různé podněty, jako je stres, bolest nebo zánět. Jejich hlavním účelem je udržování homeostázy, což znamená udržování rovnováhy v různých tělesných funkcích.

Endokanabinoidy následně působí interakcí se dvěma hlavními typy endokanabinoidních receptorů – CB1 a CB2. Receptor CB1 se nachází převážně v naší centrální nervové soustavě, zatímco receptor CB2 se nachází hlavně v imunitním systému a v tkáních periferní nervové soustavy.

  • CB1 – aktivace těchto receptorů ovlivňuje různé funkce v našem těle, například náladu, paměť, koordinaci pohybů a vnímání bolesti. Receptory CB1 jsou často spojovány s psychoaktivními účinky konopí a jsou soustředěny v oblastech mozku.
  • Receptory CB2 jsou zodpovědné za regulaci zánětlivých reakcí a imunity. Aktivace receptorů CB2 může mít protizánětlivé účinky a je spojována s ochranou organismu před patogeny a podporou hojivých procesů.

Klíčovou roli hrají také enzymy endokanabinoidního systému. Jedná se především o regulaci hladiny endokanabinoidů v těle. Enzymy jsou zodpovědné za syntézu, uvolňování a odbourávání endokanabinoidů, a to je důležitý proces při udržování homeostázy v těle. Dva nejznámější enzymy jsou – amidová hydroláza (FAAH) a monoacylglycerolová lipáza (MAGL).

  • amidhydroláza – jejím úkolem je rozkládat anandamid na jednoduché složky, čímž zabraňuje jeho nadměrnému působení na kanabinoidní receptory.
  • Monoacylglycerol lipáza – hraje roli při odbourávání 2-arachidonoylglycerolu (2-AG), dalšího důležitého endokanabinoidu. Aktivita tohoto enzymu zajišťuje, že hladiny 2-AG zůstávají v rovnováze. Tím, že zůstává v rovnováze, je udržována regulace různých fyziologických funkcí.

Vliv CBD na endokanabinoidní systém

CBD, jeden z mnoha kanabinoidů obsažených v rostlině konopí (Cannabis sativa), který nemá psychoaktivní účinky. Pokud se chcete o samotném CBD dozvědět více, v našem článku na blogu Co je kanabidiol (CBD) a jaké jsou jeho účinky? se o něm dozvíte více.

Jaký vliv má ale CBD na endokanabinoidní systém? CBD se neváže na receptory CB1 a CB2 tak jako THC, ale má na ně vliv. CBD působí citlivějším způsobem. Působí jako negativní modulátor, čímž máme na mysli, že snižuje aktivitu receptorů CB1 a CB2, a tím ovlivňuje jejich citlivost na endogenní kanabinoidy. CBD také působí na zvýšení hladiny endokanabinoidů v těle. Díky těmto prvkům a účinkům se můžete při užívání CBD olejů nebo CBD obecně těšit spíše terapeutickým účinkům. V současné době je známa řada terapeutických účinků CBD na lidský organismus, mezi které patří analgetické, antioxidační, anxiolytické, protizánětlivé vlastnosti, a je velmi častým doplňkem stravy při různých onemocněních nervového systému, depresích a dalších potížích.

kfl blog endokanabidiodny system

THC vs. endokanabinoidní systém

THC je známý jako psychoaktivní látka. THC působí přímo na endokanabinoidní systém, který je klíčovým regulátorem homeostázy v těle. Jeho struktura je podobná endogenním kanabinoidům, které tělo samo produkuje, což umožňuje THC vázat se na endokanabinoidní receptory CB1 a CB2. Nejvíce však THC interaguje s receptory CB1, které jsou v našem mozku nejhojnější. A zde dostáváme asi nejzřejmější odpověď na otázku, proč THC vlastně ovlivňuje naše mentální a kognitivní funkce. Tato interakce THC s CB1 tedy způsobuje změny v uvolňování neurotransmiterů. To vede k psychoaktivním účinkům, jako je euforie, změny vnímání a další psychotropní reakce.

Díky svému vlivu na endokanabinoidní systém má THC na člověka také terapeutické účinky, ale na druhou stranu představuje také určitá rizika a vedlejší účinky.

THC se používá při léčbě některých stavů, jako je chronická bolest a nevolnost, které se vyskytují například při chemoterapii a podobně. Na druhou stranu vyvolává také vedlejší účinky, jako je úzkost, paranoia, poruchy paměti a koordinace, což omezuje jeho celkovou užitečnost v medicíně. THC je však klasifikován jako nelegální a omamná látka.

Pokud hledáte doplněk stravy, který má velmi dobré zdravotní účinky, je legální a má velmi málo vedlejších účinků, sáhněte po CBD olejích, které vám mohou pomoci s řadou zdravotních problémů.

Zdroje:

Produkty v článku

Ďalšie články