Melatonin a imunita

kfl-blog-melatonin
145 zobrazení12.3. 2024 Zuzka

Většina z nás zná melatonin pod názvem spánkový hormon. V tomto článku bychom vás rádi seznámili s jeho funkcemi v našem těle a s jeho vlivem na imunitu a naše celkové zdraví.

Melatonin je hormon, který se uvolňuje v mozku a pomáhá s načasováním našich vnitřních hodin, tj. spánku a bdění. U novorozenců se melatonin začíná uvolňovat již ve třetím měsíci. V průběhu života se časy nejvyšší intenzity uvolňovaného melatoninu mění, což má za následek různé časy pro nás přirozeného spánku a bdění. Bylo zjištěno, že někteří lidé produkují během života výrazně méně melatoninu než jiní, což může mít vliv na rychlejší stárnutí, celkové zhoršení kognitivních, psychologických a sociálních funkcí a poruchy spánku. Množství vylučovaného melatoninu také koreluje s denními a sezónními změnami našeho imunitního systému, což dokazuje, že hraje důležitou roli v regulaci imunity.

Co je to imunita a jak funguje?

Pokud naše imunita funguje správně, tělo se dokáže bránit patogenům a předcházet tak různým onemocněním. Imunitní systém je základním mechanismem pro udržení homeostázy, tedy stavu normální funkce organismu, kdy není narušen žádnými změnami z vnějšího prostředí. Imunitní systém se skládá z různých buněk, molekul a lymfatických orgánů. Jsou to především bílé krvinky, specifické antigenní receptory na povrchu T a B buněk, brzlík a kostní dřeň, kde se tyto buňky tvoří.

Živé organismy využívají k dosažení homeostázy přirozené cirkadiánní hodiny (cirkadiánní rytmus). Ty pomáhají tělu připravit se na střídání světla a tmy, tj. fungují na základě střídání dne a noci. Když jsou tyto rytmy v souladu s vnějšími změnami, naše orgány lépe fungují, máme lepší náladu a náš imunitní systém je odolnější vůči různým nemocem.

Jak souvisí melatonin?

Když paprsek světla dopadne na sítnici oka, nervy přenesou tuto informaci do mozku. Epifýza na základě této informace vylučuje malé množství melatoninu, který se přichytí na své receptory v suprachiasmatickém jádru. Tam zabrání jeho další produkci. Ve tmě se však melatonin vylučuje ve velkém množství, protože není ničím blokován.

Díky hojnému rozmístění jeho receptorů po celém těle ovlivňuje mnoho funkcí v organismu. Nastartuje imunitní systém, pozitivně ovlivňuje vývoj reprodukčních orgánů, zlepšuje plodnost, ovlivňuje paměť a učení a má také antioxidační účinky.

Studie prokázaly, že doplňky stravy s melatoninem mohou zmírnit příznaky jet lagu při dálkových letech. Doporučuje se také u pacientů s poruchou opožděné fáze spánku a bdění, při některých problémech se spánkem u dětí nebo při úzkosti před a po operaci (1).

Nevidomí pacienti a melatonin

U zcela nevidomých osob často dochází k narušení 24hodinového spánkového cyklu. Protože nemohou přirozeně přijímat světelné signály důležité pro přirozený cirkadiánní rytmus, řídí se jejich tělo 24hodinovým cyklem, ale spánkové hodiny se neustále posouvají. Tyto osoby nejsou schopny samy přirozeně korigovat svůj cirkadiánní rytmus, jak by to bylo možné u vidících lidí. Přirozená produkce melatoninu může být v tomto stavu příliš nízká nebo naopak příliš vysoká, což může vést k problémům. Právě hormon melatonin podávaný v rámci léčby se u nevidomých pacientů ukázal jako účinný. U vidících pacientů trpících stejnou poruchou se melatonin v léčbě také používá, ale obvykle ne jako jediná léčba.

Zdroje:

Produkty v článku:

Ďalšie články