CBD olej jako novel food

Cbd olej ako novel food
70 zobrazení30.11. 2022 Zuzka

První květen loňského roku (2021) byl významným dnem pro všechny, kdo se zajímají o konopí. Slovensko bylo také poslední zemí Evropské unie, která vyřadila kanabidiol CBD ze seznamu psychotropních látek, což přineslo mnoho příležitostí pro výrobu konopných produktů. To znamená, že můžeme legálně prodávat a nakupovat produkty obsahující extrakt CBD, jako jsou kapky CBD, CBD oleje, masticha a další produkty, ale pouze jako produkt pro další zpracování nebo jako kosmetický výrobek. Ne jako potravina nebo doplněk stravy. Aby mohly být produkty CBD prodávány a konzumovány jako potravina, musí být nejprve individuálně schváleny jako nová potravina.

V tomto článku se dozvíte, co je to nová potravina, jak souvisí s CBD, jak probíhá schvalovací proces a co se změní po schválení či neschválení CBD jako nové potraviny.

Co je novel food

Novými potravinami, nazývanými také potraviny nového typu, jsou všechny potraviny, které nebyly v Evropské unii schváleny před květnem 1997 a spadají alespoň do jedné z definovaných kategorií, jako jsou potraviny izolované z rostlin nebo vyrobené z rostlin a částí rostlin. Mezi nové potraviny již mezitím patřila například semena šalvěje nebo sušené larvy much (1). Extrakt CBD a výrobky z něj stále čekají na schválení Evropskou radou pro nové potraviny. Aby mohl být výrobek schválen jako nová potravina, musí splňovat přísná kritéria. Musí být netoxický, zcela bezpečný pro spotřebu a správně označený.

Cbd olej ako novel food

Žádosti o schválení CBD jako novel food

Evropská rada pro nové potraviny obdržela 19 žádostí o zařazení extraktu CBD, oleje CBD nebo kapek CBD do nových potravin. Obvykle jsou tyto žádosti o schválení výrobku jako nové potraviny uzavřeny do 9 měsíců, ale v případě kanabinoidů je tomu opět jinak a Rada v červnu letošního roku (2022) rozhodovací proces pozastavila z důvodu nedostatečných důkazů a výzkumu (2).

Pro všechny žadatele, mezi něž patří především výrobci těchto výrobků, uspořádala online schůzku, na níž vysvětlila své rozhodnutí a poskytla další informace o výše uvedených nedostatcích v důkazech. Žalobci nicméně vyjádřili své zklamání z rozhodnutí. Několik společností, tj. žadatelů, společně přispělo na toxikologický výzkum částkou 3,5 milionu EUR v naději, že to bude stačit k tomu, aby Evropská rada mohla rozhodnout o bezpečnosti CBD a jeho doporučené denní dávce (3). Rada však požaduje další toxikologické studie, a to i konkrétně na lidech, což není běžná praxe při registraci nových potravin, ale spíše u farmaceutických žádostí. Ačkoli je zřejmé, proč jsou toxikologické výsledky důležité, žadatelé se domnívají, že existující důkazy o bezpečnosti CBD jsou dostatečné a postačují ke schválení CBD jako nové potraviny (2). Rada však zdůraznila, že CBD rozhodně nepovažuje za nebezpečnou, pouze je v tomto procesu opatrná.

Co říkají vědci

Vědci přezkoumali všechny dostupné studie o bezpečnosti užívání CBD a dospěli k závěru, že doporučená dávka kapek CBD by neměla překročit 10 mg/den (4). Autoři studie se domnívají, že důkazů je dostatek, a rada musí rozhodnout. Zdůrazňují však, že produkty CBD, které jsou v současné době dostupné na trhu, by měly být určitě zkontrolovány, zda splňují jejich doporučené dávkování. Navrhli také postupy, kterými by se měla Evropská rada řídit při rozhodování o CBD jako nové potravině.
Zmínili schválení výrobků s CBD, které splňují doporučené dávkování, jako nových potravin, zařazení výrobků s nízkým i vysokým obsahem CBD mezi léčivé přípravky. Vzhledem ke stále rostoucímu trhu a poptávce je nepravděpodobné, že by bylo možné prodej a nákup zastavit kvůli provedení dalších studií; autoři naopak vyzývají Radu, aby okamžitě jednala v zájmu ochrany zdraví uživatelů (5).

Jaké jsou současné postupy?

Evropská unie připravuje směrnici, která by měla zavést jednotná pravidla pro výrobu konopných produktů a usnadnit výrobu i distribuci těchto produktů v celé Evropské unii. Chce zabránit tomu, aby všechny členské státy zaujaly k této problematice zvláštní přístup a neregulovaly tyto výrobky na pultech. Jak jsme však již uvedli, Evropská rada požaduje další studie a testy, aby mohla taková pravidla zavést.

Cbd olej ako novel food

Co by znamenalo schválení CBD jako novel food?

Pokud Evropská rada přijde s jednotnou směrnicí, která bude regulovat výrobu CBD produktů, a produkty CBD, které splní její kritéria, zařadí mezi nové potraviny, budeme si moci koupit CBD kapky označené jako doplněk stravy nebo CBD oleje jako potravinu. Vzhledem k času a penězům potřebným k provedení dalších studií však může trvat ještě několik let, než se kapky CBD začnou prodávat jako doplněk stravy nebo potravina. Je tu však i světlá stránka věci, a to, že tentokrát to není Slovensko, které zaostává v žebříčku zavádění účinků CBD do každodenního života, ale změna musí přijít z úrovně Evropské unie. Zatím můžeme jen doufat, že to bude brzy!

(1) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky. Nové potraviny – Novel food. Online na:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2831%3Anove-potraviny-na-web&catid=185%3Anove-potraviny&Itemid=102

(2) Leo Bear Mc-Guinness. (2022) European CBD Company Reacts to the EFSA’s Decision to Halt Novel Foods Process. Analytical Cannabis. Online na:
https://www.analyticalcannabis.com/news/european-cbd-company-reacts-to-the-efsas-decision-to-halt-novel-foods-process-313998

(3) CBD In The Novel Food Regulation. EssentiaPura. Online na:
https://essentiapura.com/cbd-in-the-novel-food-regulation/

(4) Lachenmeier, D. et al. (2022) Does Cannabidiol (CBD) in Food Supplements Pose a Serious Health Risk? Consequences of the EFSA Clock Stop Regarding Novel Food Authorisation. Preprint. Online na:
https://www.preprints.org/manuscript/202208.0232/v1

(5) Alexander Beadle. (2022). CBD Products Still Available in the EU Must Be Considered Unsafe, Say Researchers. Analytical Cannabis. Online na:
https://www.analyticalcannabis.com/news/cbd-products-still-available-in-the-eu-must-be-considered-unsafe-say-researchers-314112

Produkty v článku:

Ďalšie články