HHC – co to je a jaké jsou jeho účinky?

169 zobrazení29.2. 2024 Zuzka

V posledních letech jsme svědky neustálého vývoje v oblasti kanabinoidů a jejich různých derivátů. A co je HHC? Možná jste si tuto otázku položili hned, když jste viděli titulek. A pokud vás zajímá podrobněji, co tento složitý název znamená, jaké jsou jeho účinky a také HHC vs THC, v tomto článku se o HHC dozvíte více.

Co je HHC

A abychom vás dále nenudili, v této části se dozvíte, co je HHC. Celým názvem je to konkrétně hexahydrokanabinol nebo v našem případě hexahydrokanabinol. Je to jeden z mnoha kanabinoidů, které se nacházejí v technickém konopí. Je téměř totožný s THC, přesto se v některých ohledech liší, ale o tom si můžete přečíst níže v samotné sekci HHC vs THC. Jedná se o sloučeninu, která patří do skupiny psychoaktivních látek, jež se v konopí vyskytují. Na rozdíl od THC je však HHC v rostlině konopí přítomna ve velmi malém množství, a právě z tohoto důvodu se HHC vyrábí synteticky.

Jak vzniká společnost HHC

Abychom vám mohli říci více o tom, jak HHC vzniká, musíme se podívat trochu do minulosti a představit vám, jak HHC vůbec vzniklo.

Za vším stojí Roger Adams, který mimo jiné izoloval a vynalezl CBD. A jak vlastně Adams vynalezl HHC? Když k delta-9 THC přidal atomy vodíku, došlo k chemickému procesu zvanému hydrogenace, který vlastně přeměnil THC na hexahydrokanabinol (HHC).

Slovo hydrogenace není pro znalce chemických pojmů žádnou novinkou. Pro všechny ostatní, kteří tento termín neznají, je však hydrogenace vlastně chemický proces, při kterém se molekuly sloučenin, nejčastěji organických, spojují s atomy vodíku za vzniku nových sloučenin. Tento proces může změnit chemické vlastnosti původních látek. Tato chemická reakce se však neuplatňuje pouze při výrobě kanabinoidů, ale i v mnoha dalších výrobních procesech. Například také v potravinářském průmyslu, kde se tuk (například olej) přeměňuje z kapalného stavu do pevné nebo alespoň zahuštěné formy (jako například v případě margarínu). Proto se proces hydrogenace tuků někdy nazývá také proces ztužování.

HHC vs THC

Již jsme vám řekli, co je HHC. A také jsme v úvodu nastínili, že HHC je velmi podobný THC. Jaké jsou však mezi nimi rozdíly? V této části HHC vs THC si vysvětlíme všechny hlavní rozdíly mezi těmito kanabinoidy.

HHC (hexahydrokanabinol) a THC (delta-9-tetrahydrokanabinol) jsou dvě různé chemické sloučeniny odvozené od kanabinoidů. THC je hlavní psychoaktivní složkou konopí a je zodpovědný za většinu psychoaktivních účinků. HHC je naproti tomu produktem hydrogenace THC, při níž se k molekule THC přidávají atomy vodíku. HHC má jinou chemickou strukturu a může mít odlišné účinky, i když některé z nich mohou být podobné THC. Hydrogenace může změnit vlastnosti látky a ovlivnit její biologický účinek. Díky tomu je HHC ve srovnání s THC stabilnější. To znamená, že ji lze skladovat mnohem déle. Kromě toho je HHC méně náchylný k oxidaci a ve srovnání s THC má vyšší odolnost vůči teplu a UV záření.

THC vs. HHC z hlediska výzkumu říká, že THC bylo podrobně zkoumáno a je široce studováno pro své léčivé účinky. Naopak HHC je v současné době méně prozkoumána, a proto existuje méně informací o jejích biologických účincích a potenciálních přínosech či rizicích.

HHC vs. THC jsou si z hlediska skutečných účinků na lidský organismus dosti podobné. Mluvíme například o odlišném vnímání, pocitech euforie, uvolnění a stimulačních účincích, které jsou naprostým opakem neeuforických a nepsychoaktivních účinků, které vykazuje CBD. Pokud vás zajímá více informací o CBD a jeho účincích, věnovali jsme se tomuto tématu samostatně v tomto článku: Co je kanabidiol (CBD) a jaké jsou jeho účinky. Jak jsme však uvedli, HHC zatím nebyl dostatečně prozkoumán, aby bylo možné potvrdit jeho zdravotní účinky.

HHC - čo to je a aké sú jeho účinky?

Účinky HHC na člověka

Jak jsme již zmínili, HHC vs. THC jsou do značné míry stejné, a proto se diskutuje o tom, že jejich účinky na lidský organismus mohou být také velmi podobné. Nuže, na základě těchto informací a vzhledem k tomu, že THC bylo zkoumáno a údajně má zánětlivé účinky, analgetické a antidepresivní účinky nebo účinky na nevolnost, se předpokládá, že účinky HHC budou velmi podobné.

Těžko však říci, a v souvislosti s příznivými účinky na člověka můžeme hovořit pouze o faktech v určité teoretické rovině, nikoliv praktických, protože to, co je HHC, nebylo dosud 100% vůbec studováno.

V roce 2011 však byla provedena studie, která prokázala, že některé syntetické varianty hexahydrokanabinolu (HHC) účinně omezují a zpomalují růst nádorů, které byly způsobeny buňkami rakoviny prsu. V roce 2007 publikovali japonští vědci práci popisující pozoruhodnou schopnost HHC blokovat u myší vnímání bolesti. Zatím je však příliš brzy na to, aby bylo možné říci, zda má HHC významný terapeutický potenciál.

HHC a jeho vedlejší účinky

V tomto případě se opět předpokládá, že vedlejší účinky HHC jsou velmi podobné vedlejším účinkům THC. No, pokud bychom vycházeli z tohoto základu, mohli bychom říci, že vedlejšími účinky HHC jsou například – úzkost, zmatenost, potíže s koordinací, sucho v ústech, zvýšená srdeční frekvence, nízký krevní tlak, ztráta paměti, zarudlé oči, pomalejší reakce, únava nebo na druhé straně nespavost.

A protože jsme již několikrát zdůraznili, že HHC ještě není dostatečně prozkoumána, nedoporučujeme tuto látku konzumovat. Pokud hledáte kanabinoid, který má skutečně mnoho příznivých účinků na lidský organismus a nemá závažné vedlejší účinky, rozhodně byste měli sáhnout po CBD olejích, které jsou bezpečné a pro člověka prospěšné.

Je HHC legální?

V době psaní tohoto článku na blogu nebyla společnost HHC nijak zakázána. HHC byl běžně dostupný v prodejních automatech, například v nákupních centrech, kde k němu měli přístup teenageři. Vzhledem k tomu, že tato látka není dobře prozkoumána a je velmi podobná THC (které na Slovensku a v České republice také není legální), dostala se pod drobnohled mnoha lidí.

Podle posledních údajů se však postupně diskutuje o zařazení této látky na seznam omamných a psychotropních látek. Tento návrh byl ministerstvem předložen do legislativního procesu a v současné době prochází meziresortním připomínkovým řízením. Očekává se tedy, že tato látka bude zařazena na seznam omamných a psychotropních látek, čímž se stane na našem území nelegální.

hhc co to je a ake su jeho ucinky

Jak mohu užívat HHC?

Pokud jde o způsob užívání HHC, existuje několik metod. Lidé si mohou vybrat mezi konzumací HHC oleje, kdy si přípravek kapou přímo pod jazyk, nebo jej najdete ve formě bonbonů. Další možností je užívání tekutin ve vapovacích zařízeních, kde můžete HHC inhalovat. Někteří lidé mohou také dávat přednost přímé konzumaci květů HHC. Před každým užitím by však bylo vhodné získat informace o správném dávkování a možných účincích.

V souvislosti s užíváním HHC vás však znovu vyzýváme, abyste se tomuto kanabinoidu vyhnuli a dali přednost známému a dobře prozkoumanému oleji CBD nebo CBG, který má řadu výhod pro řadu zdravotních potíží.

Zdroje:

Produkty v článku

Ďalšie články