Historie konopí USA (část 2) – což říkaly první studie

História kanabisu USA (časť 2)
90 zobrazení31.8. 2022 Zuzka

V první části článku o historii konopí v USA jsme si shrnuli, jak se marihuana stala v Americe nelegální a kdo za tím vším stál. V době, kdy se dostával v platnost zákon o dani z marihuany, byly publikovány dvě hlavní studie zkoumající účinky marihuany na její uživatele. I když tyto studie nebyly při zavádění nových daní použity, v tomto článku se blíže podíváme na to, jaké byly jejich závěry.

1. Výzkum konopí v Indii

Report Indické Konopné drogové komise z roku 1894 (The Indian Hemp Drug Commission 1893-1894) byl v té době nejdelší a nejdetailnější výzkum konopí. Komise byla požádána, aby přezkoumala pěstování konopí v Bengálsku, přípravu a obchodování s konopnými drogami, vliv jejich konzumace na sociální a morální stav lidí, souvislost se stavy šílenství a zda je třeba zakázat pěstování a prodej konopí obecně. Komise zkoumala konopí během jednoho roku, kdy dala do oběhu detailní dotazník. Výzkum nakonec obsahoval výpovědi 1193 lidí.

História kanabisu USA (časť 2)

Nejčastější druhy konzumace konopí v Indii

Komise do reportu zahrnula tři nejznámější indické “konopné drogy”:

Bhang

Bhang je indický nápoj z louhovaných konopných listů smíchaný s pepřem. Byl součástí hinduistických náboženských obřadů nebo se podával jako chlazený nápoj. Byl velmi běžný, široce akceptován a velmi univerzální. Jeho pravidelné či nadměrné užívání bylo však vzácné a proto se jím komise dále moc nezabývala.

Charas

Charas je pryskyřice extrahovaná z květů konopí, která se také udila. Směs byla méně dostupná a dražší a tak se i méně používala.

Ganja

Ganja – také známá jako dnešní “marihuana”, sestávala z kvetoucích vrcholků konopné rostliny a kouřila se v chillume nebo dýmce. Její užívání nižšími kastovými skupinami bylo tolerováno i když se s ním až tak nesouhlasilo. U lidí z vyšších kast se bralo za rozptylující. Nadměrné užívání bylo rozšířeno mezi fakíry či tuláky, kteří žebrali o jídlo. Komise odhadla, že ganji užívá méně než 1% dospělých mužů a méně než 20% z nich ji užívá nadměrně.

Ganja a šílenství

Komise se zaměřila na výzkum ganje, jejích účinků a souvisí se stavem šílenství. Podle dnešních pojmů by šlo o psychózu, těžkou depresi, mánii, epilepsii či mentální postižení. Komise důkladně prošetřila všechny případy šílenství, které byly v té době dostupné, podrobně prozkoumaly rodinnou anamnézu pacientů a všechny okolnosti, které by mohly ovlivňovat šílenství.

Avšak žádné takové případy nebyly ve studii zaznamenány co navedlo komisi uzavřít, že mírné užívání ganje (marihuany) nezpůsobuje šílenství ani jiné dříve popsané problémy a navíc nemá žádné následky na fyzické zdraví člověka. Zdůraznili, že nadměrné užívání je výjimečné a nečasté, ale může změnit stravovací návyky člověka, a tak nepřímo způsobit jiné obtíže. Také potvrdili, že nadměrné užívání marihuany škodí mentálnímu zdraví stejně jako nadměrné pití alkoholu, ale je mnohem menší pravděpodobnost, že by se u těchto lidí objevily znaky agresivity, což se o uživatelů alkoholu říci nedá. Bylo potvrzeno, že užívání ganje není hlavním důvodem kriminality a násilí.

Doporučení komise

Komise tak doporučila, aby se marihuana jen regulovala, případně, aby se na něj zavedly daně. Její úplný zákaz by vyvolal v Indii politické spory, neboť bhang byl spojen s náboženskými obřady a ganja se využívala v medicíně. Její zákaz byl také nelogický z důvodu, že konopí rostl volně v přírodě, a tak by se mohl vytvořit nelegální trh. V reportu bylo také uvedeno, že po jejím zákazu by její nadměrní uživatelé mohli sáhnout po mnohem nebezpečnějších látkách jako alkohol, opium nebo durman. Indické vládě bylo doporučeno nezakázat ganji ani charas, ale aby místo toho byla udělena licence pěstitelům, zpracovatelům a maloobchodníkům konopí, aby zdanily všechny konopí drogy dostatečně vysokou sazbou a minimalizovaly tak její nadměrné užívání, nezákonnou výrobu a prodej.

Co na to říkají dnešní studie?

Obecně studie konopí dnes souhlasí s reportem z roku 1894 a tvrdí, že nadměrné užívání konopí nemůže způsobit psychózu. Podle historika Jamese Millse, se ale na závěry reportu je třeba dívat se zdravou dávkou skepticismu. Všichni 4 členové britské komise byli placeni indickou vládou, dva z nich byli výběrčí daní a jeden byl lékařem. Více než polovina jejich svědků, kteří poskytovali důkazy a tvrzení, byli také zaměstnáni indickou vládou. Kromě toho, že zdanění konopí přineslo do indické vlády vysoké příjmy, ze kterých byli sami placeni, komise byla také zastrašena a měla důkladně zvážit zákaz konopí, který by mohl vést k vážné nespokojenosti obyvatelstva a vyznít jako zásah do dlouhodobě zavedených společenských zvyků. Mills podotkl, že největším kontrastem bylo měřítko důvěry komise k lékařům. Komise tvrdila, že lékařům nelze důvěřovat, protože neměli žádné osobní zkušenosti s léčením šílenství spojeným s užíváním ganje, ale na druhé straně jim důvěřovali v tvrzeních, že ganja má všestranné medicínské účinky na různé nemoci.

Podobné argumenty byly použity iv dnešní době v kanadě nebo Uruguaji, kdy chtěli zavést daně a regulaci na rekreační užívání marihuany.

2. Výzkum kouření marihuany na vojácích v Panamě

V Červnu v roce 1931 zkoumali vliv kouření marihuany na vojenský personál s cílem zajistit vědecky podložené základy pro formulaci předpisů zakazujících pěstování, držení nebo prodej marihuany v zóně Panamského průplavu. Ve studii (Marijuana smoking in panama 1930) bylo pozorováno 34 vojáků, o kterých bylo známo, že užívali marihuanu. Tu jim pak omezili a psychiatr je pozoroval po celou hospitalizaci.

História kanabisu USA (časť 2)

Usměvaví a hladoví

Když se vojáky ptali, jaké účinky cítí po kouření, nejčastěji popisovaly zvýšený apetit, ospalost a také pocit štěstí, spokojenosti. Pouze pět z vojáků tvrdilo, že jim marihuana po odebrání chyběla, většina z nich upřednostňovala tabák a marihuanu užívali mimo službu pro zábavu.

Studie potvrdila, že náhlé ukončení užívání marihuany nezpůsobuje žádné abstinenční příznaky u jejích uživatelů. Vojáci se po užití marihuany smáli bez většího důvodu, byli ospalí a hladoví, neprojevovali žádné sklony k agresivitě či destrutivnosti, nezaznamenali žádné změny v krevním tlaku, zvýšila se však jejich tepová frekvence. Tyto projevy nastávaly přibližně jeden až dvě hodiny po kouření a trvaly přibližně půl hodiny až hodinu.

Studie uzavřela, že kouření marihuany vojáky v Panamě je zanedbatelné a nezařadila ji k návykovým látkám. Přestože se nepodařilo prokázat žádné psychické nebo fyzické problémy spojené s kouřením marihuany, odborníci ji nedoporučili užívat, jakož i jiné stimulanty, pravidelně ve velkých množstvích. Jelikož vojenské předpisy již tehdy zakazovaly dovoz, prodej, držení nebo používání marihuany ve vojenských rezervacích, studie doporučila toto nařízení ponechat, protože se předpokládalo, že omezuje nadměrné užívání marihuany mezi vojáky.

Výzkum dnes

I když dnes máme již mnohem více studií ohledně konopí, marihuany, CBD a jiných kanabinoidů z různých koutů světa, negativem zůstává, že navzdory pokračujícímu financování výzkumu jde většina financí na zkoumání negativních vlivů konopí. Pravdou však je, že momentální zákony o legálnosti konopí a marihuany v Americe výzkum konopí neusnadňují, naopak, jediným legálním producentem konopí na výzkum v USA je Michiganská univerzita. A tak musíme jen doufat, že věda bude v tomto už jen postupovat.

Zdroje:

  1. První studie: Hall, W. (2019) The Indian Hemp Drugs Commission 1893–1894. Addiction (Abingdon, England). [Online] 114 (9), 1679-1682.
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/add.14640?saml_referrer
  2. Druhá studie: Colonel, J. F. et al. (1933). Marijuana Smoking In Panama The Military Surgeon Volume 73, (1933). Online:
    https://www.druglibrary.org/schaffer/library/studies/panama/panama1.htm

Produty z konopí:

Ďalšie články